SGLT

سرو خطی یاسکاوا سری SGLT سری T شکل هسته آهنی بوده و دارای مدل هایی با ظرفیت 130 نیوتن تا 900 نیوتن می باشد. سروهای خطی دارای هسته متحرک (Moving Coil)با طول های مختلف و هم چنین مسیر مغناطیسی یا ریل مغناطیسی(Magnetic Way) با طول های مختلف می باشد.