Rotary Servo Motor -sigma 7

سرو موتورهای چرخشی (Rotary) یاسکاوا در سرعت های مختلف و با ظرفیت های متفاوت به منظور برطرف کردن نیازهای مختلف در صنعت که نیازبه دقت بالا تر دارند ، تولید شده است. سرو موتورهای سری SIGMA7 مطابق با بالاترین استاندارد های جهانی بوده و دارای رزولوشن بالا با استفاده از انکودر ۲۴ بیتی و همچنین گشتاور حداکثر ۳۵۰% می باشد.‌‌ ابعاد این سرو موتورها نسبت به سایر موتورهای موجود در بازار کوچکتر می باشد که این یک مزیت برای کسانی است که محدویت فضا دارند.

 

SGM7ASGM7GSGM7JRotary servo motor
SGM7A, low InertiaSGM7G, medium inertiaSGM7J, medium inertiaModel Type
۰.۰۵۰ - ۷.۰۰,۳ - ۱۵۰.۰۵۰ - ۰.۷۵۰Rated Output (kW)
۰.۱۵۹ - ۲۲.۳۱.۹۶ - ۹۵.۴۰.۱۵۹ - ۲.۳۹Rated Torque (Nm)
۰.۵۵۷ - ۵۴.۰۵.۸۸ - ۲۲۴۰.۵۵۷ - ۸.۳۶Instantaneous Peak Torque (Nm)
۳۰۰۰۱۵۰۰۳۰۰۰Rated Speed (min-1)
۶۰۰۰۳۰۰۰ (۲۰۰۰)۶۰۰۰Max. Speed (min-1)
۰°C to 40°C (with derating up to 60°C)۰°C to 40°C (with derating up to 60°C)۰°C to 40°C (with derating up to 60°C)Ambient Temperature
۲۰%to 80% relative humidity ۲۰%to 80% relative humidity ۲۰%to 80% relative humidityAmbient Humidity
IP67IP67IP67proctection
 
SGM7A, low Inertia SGM7G, medium inertia SGM7J, medium inertia