MA-Series

ربات های 6 محور MOTOMAN سری MA برای کاربردهای سنگین جوش ARC طراحی شده اند. به لطف سیستم برتر تغذیه سیم، کابل های انتقال داده شده از داخل ربات و سطوح دسترسی از 1,434 mm تا 1,904 mm ربات های سری MA به طور قابل توجهی کیفیت جوشکاری را افزایش داده اند.