Linear Servo Motor-SIGMA 7

سروهای خطی یاسکاوا (Linear servo motor) بصورت مستقیم به بار وصل می شوند  ودقت بسیار بالایی در کنترل موقعیت و تکرار پذیری دارند.حرکت این سرو موتورهای خطی یاسکاوا ، بسیار نرم می باشد و سرعتشان تا 5 متر برثانیه می رسد. این موتورها با تمامی درایوهای sigma 5 & 7 همخوانی دارند.

 

[table id=4 /]