سرو خطی یاسکاوا سری SGLF

سرو خطی یاسکاوا سری SGLF

SGLF

سرو خطی یاسکاوا سری SGLF سری با هسته آهنی بوده و دارای مدل هایی با ظرفیت 45 نیوتن تا 1680 نیوتن می باشد. سروهای خطی دارای هسته متحرک (Moving Coil)با طول های مختلف و هم چنین مسیر مغناطیسی یا ریل مغناطیسی(Magnetic Way) با طول های مختلف می باشد.

 

[table id=5 /]