سرو خطی یاسکاوا سری SGLF

سرو خطی یاسکاوا سری SGLF

SGLF

سرو خطی یاسکاوا سری SGLF سری با هسته آهنی بوده و دارای مدل هایی با ظرفیت ۴۵ نیوتن تا ۱۶۸۰ نیوتن می باشد. سروهای خطی دارای هسته متحرک (Moving Coil)با طول های مختلف و هم چنین مسیر مغناطیسی یا ریل مغناطیسی(Magnetic Way) با طول های مختلف می باشد.

 

SERVOPACK ModelMaximum Force
(N)
Rated Force
(N)
Linear Servomotor Model
-_SGD7W-_SGD7S


۱R6A
۸۶۲۵SGLFW-20A090A
۱۲۵۴۰SGLFW-20A120A
۲۲۰۸۰SGLFW-35A120A
۵R5A۳R8A۴۴۰۱۶۰SGLFW-35A230A
۵R5A۶۰۰۲۸۰SGLFW-50A200B

۱۲۰A
۱۲۰۰۵۶۰SGLFW-50A380B
---۱۲۰۰۵۶۰SGLFW-1ZA200B
۲۰۰A۲۴۰۰۱۱۲۰SGLFW-1ZA380B

۱R6A
۱۳۵۴۵SGLFW2-30A070ASGLF
(Model with F-type iron core)
۲۷۰۹۰SGLFW2-30A120A
---۳R8A۵۴۰۱۸۰
SGLFW2-30A230A
۲R8A۵۰۰۱۷۰
۵R5A۸۴۰۲۸۰SGLFW2-45A200A
۱۸۰A۱۶۸۰۵۶۰
SGLFW2-45A380A

۱۲۰A
۱۵۰۰۵۶۰
۱۶۸۰۵۶۰SGLFW2-90A200A
۲۰۰A۳۳۶۰۱۱۲۰SGLFW2-90A380A
---۳۳۰A۵۰۴۰۱۶۸۰SGLFW2-90A560A
۲۰۰A۵۰۴۰۱۶۸۰SGLFW2-1DA380A
۳۳۰A۷۵۶۰۲۵۲۰SGLFW2-1DA560A